• +385 1 2995 686
  • Jadarska 14 10040 Zagreb HR
  • Radno vrijeme od 8.00-17.00h

Struja iz prirode d.o.o. je izvođač radova i voditelj projekta za izradu potrebnih dokumenata i elaborata te ishođenje potrebnih ugovora i dozvola (MINGORP, HEP, HERA, HROTE) za izgradnju fotonaponske elektrane PERKOVIĆ TRADE -IMOTSKI. Fotonaponska elektrana je projektirana s Japanskim proizvođačem solarnih panela SHARP u mikroamorf tehnologiji koja postiže iznimne rezultate u proizvodnji zahvaljujući tehnologiji mikroamorfa koji ima odliku niskog temperaturnog koeficijenta te minimalnih gubitaka uslijed zagrijavanja. Svaka elektronika pa tako i fotonaponski panel proizvodi gubitke uslijed zagrijavanja što se definira koeficijentom STC Standard test conditions pri temperaturi od 25 stupnjeva. Kako su paneli izloženi visokim temperaturama prilikom ljetnih mjeseci i preko 80 stupnjeva, pri najvišim temperaturama proizvode i najviše gubitaka što je definirano koeficijentom STC. Tehnologija mikroamorfa ima gubitak od svega 12,5 % što se očituje u povećanoj efikasnosti pretvorbe električne energije iz fotonaponskih ćelija i u konačnosti većom proizvodnjom. Također je ova tehnologija zahvalnija u pogledu sjena i neidealnog usmjerenja i nagiba fotonaponskih panela. Elektrana je projektirana s tri trofazna pretvarača FRONIUS-Austrija snage 10 kW kojma postižemo izlaznu snagu i preko 10,5 kW po pretvaraču bez obzira na to što paneli nemaju idealan nagib i kut usmjerenja jer su prilikom projektiranja uzeti u obzir meteorološki uvjeti na lokaciji -iznimno jak vjetar. Elektrana je u sustavu povlaštenog proizvođača od 09/2013 godine . Godišnja proizvodnja elektrane 36-40.000 kWh.

S obzirom na zatvorene kvote kao i probleme u realizaciji novih ugovora tvrtka SIP razvila je takozvane NET METERING sustave ili kupca sa vlastitom elektranom za smanjenje vlastite potrošnje za tvrtke i privatne objekte kojim se omogućuje ušteda u potrošnji električne energije od 50% do 80% više tarifne stavke-dnevne od 07-22h. Projekt mrežno vezanih elektrana ne sadrži baterije već se sva energija troši direktno na objektu. Na ovakav način moguće je ostvariti povrat investicije bez kompliciranog postupka propisanog državom u periodu od 7-9 godina što je ekvivalent ugovoru s HROTE.

Ovi sustavi rade na dva načina. Kako je definirano u mrežnim pravilima obaveza je tražiti priključak fotonaponske elektrane od strane HEP-a ukoliko proizvodite višak energije koji predajete u mrežu. Također je omogućeno da se registrirani višak energije koji se evidentira putem dvosmjernog brojila proda HEP-trgovini s kojom se sklapa ugovor o otkupu sporadičnih viškova energije po nepopularnoj cijeni od 0,35 HRK sa pdv-om po kWh. Također priključenja elektrane iziskuje dodatne troškove HEP-a koji su u ovom slučaju neizbježni. Trošak HEP naplaćuje bez obzira na veličinu elektrane. Također je obaveza prolazak kompletne procedure puštanja u pogon te ishođenja svih dozvola koji je vrlo sličan postupku kada tražite priključak za novosagrađeni objekt. Tvrtka Struja iz prirode s obzirom na reference dosad izgrađenih elektrana dobro je upoznata s ovim postupkom rješava sve potrebne dokumente i puštanje u trajni pogon.

SIP fotonaponske elektrane najnovije generacije također nude mogućnost postizanja većih ušteda vlastitim projektom upravljanih elektrana koje ne stvaraju sporadične viškove koji se predaju električnu mrežu već imaju mogućnost upravljanja proizvodnjom količine električne energije prema konzumu na objektu ili predajom viška električne energije na posebne potrošače koji se dodatno uključuju i napajaju iz solarne elektrane u trenutku proizvodnje viška energije koja se ne konzumira .

Također nudimo HYBRIDNE sustave koji sadrže baterijske stanice za pohranu i akumulaciju viška energije koja se koristi i po noći, te se time smanjuje i noćna tarifna stavka.Nažalost ovi sustavi su skupi s obzirom na cijenu kvalitetnih baterija za pohranu i potrebne opreme. Koncepcija ovog sustav je Hibridni pretvarač koji je ujedno i mrežni pretvarač sa regulatorom punjenja i održavanja baterijskog sklopa i pretvaračem 48Volti na 220V Sustav može biti jednofazni ili trofazni . Također je primjenjiv u otočnim sustavima za vlastito odnosno besprekidno napajanje.

Posebnost S I P solarnih elektrana je u mogućnosti kontrole i upravljanja proizvodnjom solarne elektrane čime se izbjegavaju troškovi priključenja i povećava isplativost. Također smo predstavnici Japanske tvrtke SOLAR FRONTIER proizvođača solarnih panela proizvedenih u CIS -Copper-Indinum-Selenid, Bakar-Indinium-Selenid tehnologiji koja ne zahtijeva posebno zbrinjavanje otpada s obzirom na korištene materijale u proizvodnji te postignute certifikate u svijetu i Europskoj uniji. Također proizvodnja ovih fotonaponskih panela je usavršena do mjere da zahtjeva najmanji ulog u utrošku energije za proizvodnju od svih proizvođača te ih time čini ekološkim proizvođačem.

SIP Struja iz Prirode d.o.o. © Copyright 2017. solarne elektrane ugradnja i instalacija fotonaponskih sustava, solarni paneli prodaja i cijena solarnih panela za struju. Email: info@strujaizprirode.com