Solarna elektrana snage 2 MW Črnomelj Slovenija 2012

Solarna elektrana snage 2 MW Črnomelj Slovenija 2012

Solarna elektrana snage 2 MW Črnomelj Slovenija 2012