• +385 1 2995 686
  • Jadarska 14 10040 Zagreb HR
  • Radno vrijeme od 8.00-17.00h

NOVE zakonske odredbe

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela OPĆE UVJETE ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Što nam je priuštio zakonodavac novim pravilnikom glede korištenja solarnih elektrana.
Ukratko svi koji su priključeni sa vlastitom solarnom elektranom a nisu prijavljeni moraju prijaviti elektrane ili trebali bi prijaviti elektrane HEP-u . Ukoliko se nekada ipak HEP pojavi imate dvije mogućnosti:

• Dokazati da nemate predaje u mrežu. Postoje tehnička rješenja sa 0 predajom energije u mrežu
• Potrebno je ishoditi dokumente HEP-a za legalizaciju elektrane i platite pristojbe za priključenje i prodajete višak struje.

Ukratko čeka Vas trošak, za kućne elektrane do 10 kW su smanjeni troškovi priključenja koji ne bi trebali preći 7.000 HRK, nije malo definirani smo kao kupac sa vlastitim proizvodnim pogonom solarnom elektranom za smanjenje vlastite potrošnje.

Članak 2, stavak 14 novih pravila kaže sljedeće

14. kupac s vlastitom proizvodnjom električne energije (u daljnjem tekstu: kupac s vlastitom proizvodnjom) – krajnji kupac koji unutar svojih postrojenja i instalacija ima postrojenje za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i koji može isporučivati višak proizvedene električne energije u mrežu na temelju ugovora o otkupu – prodavati višak energije po cijeni od 0,5 KN/kWh.

Vrlo bitno u ovom stavku je rečenica „i koji može isporučivati višak proizvedene električne energije u mrežu na temelju ugovora o korištenju mreže.

Znači možemo i ne moramo isporučivati višak proizvedene struje u mrežu, jako bitno jer je otvorena mogućnost da sve što proizvedemo potrošimo sami.

Drugo možemo prodavati struju putem ugovora o otkupu sporadičnih viškova energije.

Ukoliko ne želimo prodavati struju potrebno je dokazati HEP-u da nema injektiranja-predaje viška struje u mrežu. Da li je to moguće – DA.

Druga važna činjenica da u ovom slučaju nije potreban zahvat na kućnom priključku i izmjena brojila što drastično smanjuje ulaganje u priključenje elektrane.

U slučaju prodaje struje potrebno je napraviti glavni projekt i provesti upravni postupak sa HEP-om radi priključenja elektrane. S I P projektira i izvodi solarne elektrane i odrađuje kompletan postupak za Vas prema stvarnim potrebama- potrošnji kako bi se ostvarile maksimalne uštede i najbrži povrat investicije.

Kategorija sklapanja ugovora o otkupu sporadičnih viškova s dobavljačima energije i upravni postupak s HEP ODS – sve radi S I P

Otvorena je mogućnost već dulje vremena da (u daljnjem tekstu: kupac s vlastitom elektranom) može prodavati višak energije i legalno proizvoditi struju za vlastite potrebe ali gdje je catch 22.

Morate proći proceduru HEP-a za dobivanje svih suglasnosti što znači idejni ili glavni projekt, sve suglasnosti i izjave ovlaštenih elektro izvođača, mjerenja kvalitete električne energije, (za sada nemam informaciju da li su ukinuta mjerenja kvalitete električne energije) do dobivanja konačne dozvole za trajni rad. I to sve košta toliko koliko Vam iznosi subvencija koju možete dobiti od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, grada ili općine, putem subvencije za obnovljive izvore i novac se ponovo vrati u državnu blagajnu. S I P omogućuje sklapanje ugovora s trgovcem električne energije koji otkupljuje energiju po istoj cijeni kao i ona koju kupujete . Čak i u ovoj po meni najskupljoj verziji legalizacije postoji povrat investicije od 7-10 godina ovisno proizvodnji lokacije elektrane i primjenjenoj tehnologiji.
Bitno je da kompenzirate što veći dio proizvodnje 1;1 sa što manje sporadičnog viška proizvedene struje, što je najpovoljnije za investitora.

Solarne elektrane za apartmane

Poseban osvrt je za solarne elektrane za vlasnike apartmanskih objekata. S obzirom da apartmanski objekti rade sezonski otvara se dvostruka mogućnost za sa maksimalnim iskorištenjem za ovu vrstu investicije.

Zašto:
• Apartmani pogotovo na moru rade u sezoni kada solarna elektrana najviše proizvodi, time se ostvaruje maksimalna kompenzacija utroška električne energije i najveća ušteda. Elektrana se projektira da maksimalno kompenzira potrošnju tijekom sezone.
• Što kad prođe sezona a elektrana ima veći kapacitet od potrošnje koja u ostalom dijelu godine padne samo na korištenje jednog kućanstva vlasnika.
Sklopljenim ugovorom o otkupu viška ostvarujete dobit jer prodajete sav višak po cijeni od 0,5 KN/kWh. Da li je to moguće, da jer je predviđeno mrežnim pravilima HEP-a a S I P doo odrađuje kompletan postupak i izgradnju elektrane te sklapanje ugovora o otkupu.
S I P doo je u mogućnosti ponuditi i sklapanje ugovora o otkupu na bazi godišnjeg, polugodišnjeg ili mjesečnog obračuna struje prema Vašim željama.
• Na ovaj način ostvaruje se najveća ušteda i najbrži povrat investicije.

Budućnost i sadašnjost pripada prirodnim obnovljivim izvorima energije struja iz prirode, struja iz sunca, najveći izvor energije dostupan čovječanstvu. Fotonaponske elektrane su ključna tehnologija na putu samoodrživosti i komercijalno profitabilnog izvora energije. Solarni parkovi imaju visoki povrat investicije što se vidi sa brojem kompanija uvrštenih na burzovne indekse. Za investitora korištenje efikasnih modula koji generiraju čistu energiju predstavlja atraktivnu i vrijednu investiciju u budućnosti, dvostrano, ekološki i financijski.

Nama bliže finacijski i komercijalno isplative su elektrane do 30kW. Mini elektrane koje se mogu integrirati u kose krovove ili ravne krovove na postojeći pokrov. Nova tehnologija montaže istok-zapad postiže odlične rezultate na ravnim krovovima sa maksimalnim iskorištenjem površine jer nema zasjenjenja redova.
Gradnjom ovakve mini elektrane stvarate nekoliko pozitivnih učinaka. Proizvodite zelenu energiju, smanjujete proizvodnju CO2 i stvarate zaradu, svaka elektrana ima povrat ulaganja i zaradu bez obzira da li sklopite ugovor o otkupu električne energije ili koristite svu proizvedenu energiju za vlastite potrebe.

Krediti AMEX, DINERS i MASTERCARD do 36 rata za Vašu solarnu elektranu!

kreditne-kartice

Smanjite Hrvatsku ovisnost o uvoznim energetima.

CIJENA SOLARNE ELEKTRANE

PREUZMITE CJENIK

SIP Struja iz Prirode d.o.o. © Copyright 2017. solarne elektrane ugradnja i instalacija fotonaponskih sustava, solarni paneli prodaja i cijena solarnih panela za struju. Email: info@strujaizprirode.com